EĞİTİMLERİMİZ

Biliyor muydunuz;
ATD verilerine göre eğitimlerin ancak %30'u amacına ulaşıyor.

Kurumsal eğitimler; işletmelerin aynı vizyon etrafında bir araya gelmeleri, becerilerini geliştirmeleri ve kurum bilincini artırabilmeleri için vazgeçilmez çalışmalardır. Ancak araştırmalar, eğitimlerin az bir bölümünün işletmelerde hissedilebilir bir fark oluşturabildiğini göstermektedir. Malesef eğitimler başlık olarak cazip gelse de işletmelerin kurum kültürü ve ihtiyaçları ile her zaman örtüşmemektedir.

RevCons olarak genel eğitimler yerine işletmeler ile birlikte çalışarak, ihtiyaç ve öncelikleri belirlemeyi ve bir eğitim planı çerçevesinde hareket etmeyi tercih ediyoruz. Her bir eğitim için 2 temel soruya birlikte cevap arıyoruz;

1. Eğitim sonucunda çalışanlarınızda ne gibi değişimler bekliyorsunuz?
2. Kurumunuzda hangi faydaları görmeyi hedefliyorsunuz?

Detaylı Bilgi Almak İster Misiniz?

Eğitim yetkinliklerimizi paylaşmak, ihtiyaçlarınızı anlamak ve birlikte neler yapabileceğimizi öğrenmek için bizim ile iletişime geçin.
İletişime Geçin

EĞİTİMLERİMİZDEN

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz eğitimler ile ilgili genel başlıkları aşağıda bulabilirsiniz.

Strateji Oluşturma ve uygulama esasları

Stateji belirleme ve yürütme esasları, konumlandırma stratejileri, stratejik hedeflerin belirlenmesi, iş planı oluşturma ve uygulama, strateji performans yönetimi

Kurumsallaşma, kurumsal ilkeler ile yönetim

Kurumsallaşma kavramı, kurum kültürü, örgütsel davranış, vizyon ve misyon, yetkinliklerin belirlenmesi, yönetim ve liderlik,delegasyon, iş akışları, geri bildirim

Markalaşma ve marka yönetimi

Marka, marka yaratma ve markalaşma kavramı, iletişim, pazarlama ve marka, imaj, sahicilik , marka bilinirliği, müşteri geribildirim ve müşteri iletişim kanalları

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon, yaratıcı çalışma modelleri, pazar araştırması, test ve doğrulama, proje yönetimi, buluş, faydalı model, fikri haklar, marka ve patent, teşvikler

Kurumsal Yazılım Sistemleri

Kurumsal Yazılımlar (ERP,CRM,BI..vb), ihtiyaç analizi, RFQ, bütçeleme,sistem seçimi, proje yönetimi, motivasyon, proje kapatma ve performans yönetimi

Satış ve Pazarlama Eğitimleri

Pazarlama kanalları, CRM, fırsat yönetimi, müşteri odaklı satış, müzakere teknikleri, bayi ve kanal yönetimi, hedefler ile yönetim, satış ve pazarlama performas yönetimi

Liderlik Eğitimleri

Liderlik yaklaşımları, davranış teorileri, kendine ve başkalarına liderlik, risk yönetimi, karar verme ve delegasyon, imaj ve etki, motivasyon sağlama

Proje Yönetimi

Proje, yönetim yaklaşımları, WBS, ilgili yazılımlar, proje organizasyonu, kaynaklar, proje izleme,kapsam, risk ve bütçe yönetimi, proje kapama

Sunum Teknikleri

Temel sunum teknikleri, planlama, sunum öncesi hazırlık, yazılımların kullanımı, mesajın doğru iletimi, dinleyiciler ile iletişim, sunum sonrası değerlendirme