Revcons farklı uzmanlıklara sahip bir grup profesyonel danışmanın aynı vizyon etrafında bir araya gelmesi ile kuruldu. Kurulduğu gün belirlediği ilkeleri ve değerleri çerçevesinde işletmelere ölçülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar ile hizmet edinmeyi kendisine amaç edindi. Birikimimizi işletmeler ile paylaşıyor, birlikte güçleniyoruz.

Neden RevCons?

Yaklaşımımız ve Değerlerimiz ile hareket ediyoruz.

İşletmelere önerdiğimiz yaklaşımları öncelikle kendimiz benimsiyoruz. Kültür ve birikimimizden gelen değerlerimiz ile hareket ediyoruz.

Teori ve pratiği bir arada sunuyoruz

Öğrenmenin sürekliliğine inanıyoruz. Pratik uygulamalar ile edindiğimiz deneyimleri, sürekli derinleştirdiğimiz teorik bilgilerimiz ile biraraya getirip doğru modeller için harmanlıyoruz.

Sizin ile birlikte hareket ediyoruz

Hazır çözümler sunmak yerine sizi anlayarak sizin ile hareket etmeyi ve uzun vadeli planlamayı tercih ediyoruz. Önceliğimiz dinlemek, anlamak devamında çözüm önerileri sunmaktır.

Hedefleri baştan koyuyoruz

Aldığınız hizmetin verimliliğini ölçebilmeniz için performans parametlerimizi, hedeflerimizi en baştan sizin ile birlikte belirliyoruz.
İletişime Geçin
Temel değerler bir şirketin tüm eylemlerine rehberlik eden kökleşmiş ilkeleri; kültürel köşe taşlarıdır.
Patrick M. Lencioni President of the Table Group

Değerlerimiz

Değerler kurumların temel yapıtaşlarıdır. Bir kurumu farklılaştıracak, ileriye götürecek ve kültürünü şekillendirecek ana unsurlardır. Kurumların verdiği tepkiler değerleri ile ilişkilidir. Bizde bu gerçekten yola çıkarak önce aynayı kendimize çevirdik ve çalışmalarımızda bağlı kaldığımız/kalacağımız değerleri yazılı hale getirdik. Bizim değerlerimiz;

  • Dürüstlük ve Sahicilik
  • İşbirliği ve Takım çalışması
  • Yenilikçilik
  • İnsana ve topluma saygı
  • Eleştiri ve özeleştiri