Monday, 20 July 2015 21:16

Bir ERP Tanımının Gelişimi - APICS

erpERP sistemleri ile ilgili bugün oldukça fazla kaynağa ve farklı tanımlamalara sahibiz. ERP teriminin ilk kez kullanıldığı 90'lı yıllarda ise durum farklı idi. Dönemin  dokümanlarını incelediğimizde genel kabul gören bazı tanımlar olduğunu ve dokümanlarının sıklıkla  bu tanımları yapan kaynaklara atıf yaparak ERP’yi tanımlandığını görüyoruz.

Published in Kurumsal Yazılımlar