Monday, 20 July 2015 21:16

Bir ERP Tanımının Gelişimi - APICS

Rate this item
(1 Vote)

erpERP sistemleri ile ilgili bugün oldukça fazla kaynağa ve farklı tanımlamalara sahibiz. ERP teriminin ilk kez kullanıldığı 90'lı yıllarda ise durum farklı idi. Dönemin  dokümanlarını incelediğimizde genel kabul gören bazı tanımlar olduğunu ve dokümanlarının sıklıkla  bu tanımları yapan kaynaklara atıf yaparak ERP’yi tanımlandığını görüyoruz.

 

 APICS(  American Production and Inventory Control Society - Amerikan Üretim ve Stok Kontrol Topluluğu) bahsi geçen kaynaklardan birisi. APICS ilkini 1963 yılında yayımladığı “APICS Dictionary” ile tüm Dünya’da referans alınan bir çeşit teknik terimler sözlüğünün sahibi. Zaman zaman güncellenen bu sözlüğün en son 2013 yılında güncellenen 14.versiyonu kullanımda. ERP terimi de uzun zamandır sözlüğün içerisinde yer alıyor. APICS’in tanımı ERP’nin çoğunlukla üretim ve stok ile anıldığı yıllarda daha çok dikkat çekiyordu elbette. Yine de her versiyonda ERP tanımlanmaya devam ediyor ve zaman içerisinde tanımlarda değişiyor. Bu değişim ERP’nin  yolculuğu ile ilgili ilginç ipuçları sunuyor.

Öne çıkan bazı noktalar;

  • 8. revizyonda ERP bir bilgi sistemi, 10.revizyonda metot ve 14.revizyonda bir framework(çatı,çerçeve) olarak tanımlanmış. Buradan hareket ile zaman içerisinde yazılım özelliklerinin daha arka planda kaldığını, felsefesinin daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz.
  • 8. Ve 10. revizyonlarda kaynak vurgusu yapılırken, 14. revizyonda yerini iş süreçlerine bırakmış.
  • 8 revizyonda planlama vurgusu ön planda iken zaman ile diğer yönetim fonksiyonlarına ve standartların oluşmasına doğru bir yolculuk var. Şüphesiz bunda ERP’nin kabileyetlerinin gelişmesinin ve yönetsel fonksiyonlarda daha çok söz sahibi olmasının önemli bir rolü var.
  • İlginç noktalardan birisi 8.revizyonda geçen “işletme” teriminin 10 revizyonda “Üretim, dağıtım ve servis şirketi” olarak geçmesi. Sanırım aradaki yıllar APICS için ERP’nin sadece üretim işletmelerine değil, başka işletmelere de hitap edebileceğini hissettiği yıllar. Bu terminoloji güncel sözlükte ise yerini çok daha gelen bir ifade ile “organizasyon” kelimesine bırakmış.
  • 8. Ve 10. Revizyonlarda amaç müşteri siparişlerinin karşılanması olarak gözükürken, 14. Revizyonda “müşteri siparişi” geçmiyor. Amaç organizasyonun kontrol edilerek iç bilgi birikimi ile organizasyon dışında  avantaj yakalaması olarak geçiyor. Burada bir pazar ve rekabet vurgusu var. ERP’nin fonksiyonu bu rekabette organizasyonun daha öngörülebilir ve kontrol edilebilir olması olarak görülüyor.

Gün geçtikçe kapsayıcı bir ERP tanımı yapmak daha da zorlaşıyor. APICS’nin daha genel tanımlamalara gitmesinin sebebi de bu olsa gerek.   Aşağıdaki linkte 2014 yılında yapılan bir çalışmada yer alan 20 iyi ERP tanımı yer alıyor. Tanımlamalar arasındaki yorum farkları bugünkü durum için güzel bir bakış açısı sunuyor.

http://findaccountingsoftware.com/expert-advice/what-is-erp-20-of-the-best-enterprise-resource-planning-definitions/

Read 14174 times Last modified on Tuesday, 21 July 2015 15:44
More in this category: Tecrübeler ile ERP Seçimi »