Kurumsal Yazılım Sistemleri Danışmanlığı

Kurumsal yazılım sistemleri işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sunar. Bugün birçok işletmenin tercih ettiği bu sistemlerin faydalı olabilmesi için uygulamada bazı noktalara dikkat edilmesi gereklidir. Öncelikle işletmelerin sistem ihtiyacından net olarak emin olabilmesi gereklidir. İşletmelerin tam olarak hazır olmadan ve hedefleri net olarak ifade etmeden kurumsal yazılım sistemi seçimine gitmesi maalesef yanlış seçimlere ve baştan hatalı yatırımlara yol açmaktadır. Sistem seçimi kadar tercih edilen sistemin işletmeye kurulumu da dikkat isteyen bir süreçtir. Kurulum süreci bir proje olarak ele alınmalı ve proje yönetim disiplini ile hareket edilmelidir.

RevCons olarak işletmeler ile problemlerin tespiti aşamasından başlayarak, ihtiyacın belirlenmesi, doğru sistemin seçilmesi ve uygulamaya alınması aşamalarının tamamında destek veriyor, profesyonel hizmetlerimiz ile sistemlerden en üst seviyede fayda sağlamanıza odaklanıyoruz.
İletişime Geçin

Uzmanımızı incelemek ister misiniz?

Serdar Aksoy
Konu ile ilgili tecrübe ve yetkinliklerime buradan ulaşabilirsiniz.
Serdar Aksoy Endüstri Yüksek Mühendisi

Kurumsal Yazılımlar

ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)
Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımları bir işletmenin uçtan uca tüm süreçleri yöneten, birimleri entegre eden, iş akışlarını düzenleyen ve kaynakların kullanımını optimize eden yazılım sistemleridir. Kurumsal hafızanın oluşması, izlenebilirlik, maliyet kontrolü ve detaylı yönetimsel raporlar sistemin öne çıkan getirileridir. Ayrıca devlet, müşteriler ve tedarikçiler gibi tüm paydaşlar ile çeşitli entegrasyon kabiliyetlerine sahiptir. ERP Sayfasına Devam Et
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
Customer Relationship Management - Müşteri İlişkileri Yönetimi işletmenin müşterileri ile olan tüm ilişkilerini düzenleyen yazılım sistemleridir. Tipik bir CRM sistemi pazarlama, satış ve satış sonrası servis hizmetleri gibi müşteriler ile temas edilen tüm süreçleri kapsar. Pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, fırsatların yönetimi, bayi kanalı takibi, hedeflerinin takibi gibi önemli süreçleri yönetir. Ayrıca tüm CRM süreçlerinin verimliliğinin ölçülmesi, karlılık analizleri gibi satış stratejisini doğrudan etkileyecek önemli bilgiler sunar.
BI (İş Zekası)
Business Intelligence - İş Zekası uygulamaları bir veya birden çok uygulamanın (Excel, ERP, CRM vb.) verilerini analiz ederek görsel raporlamalar sunabilen özel bir teknolojidir. BI teknolojileri özetten detaya inebilen ve farklı senaryoların analizlerinin yapılabildiği güçlü analiz araçlarını beraberinde sunmaktadır. Özellikle yönetim seviyesi raporlamalarda, stratejik verilerinn sunulmasına önemli bir araçtır.
ECM (Kurumsal İçerik Yönetimi)
Enterprise Content Management - Kurumsal İçerik Yönetimi yazılımları bir işletmenin yazılı ve dijital tüm içeriğinin saklanması, güvenliğinin sağlanması, yetkilerinin düzenlenmesi, revizyonlarının takibi gibi içerik ile ile ilgili yönetsel faaliyetlerin düzenlenmesini sağlar. İçeriğe dayalı bilgi akışının doğru, tutarlı ve hızlı gerçekleşmesine olanak sağlar
Diğer Kurumsal Yazılımlar
Yeni iş modellerinin gelişmesi, sektörel olarak özelleşen ihtiyaçlar kurumsal yazılımların da sürekli gelişimine sebebiyet veriyor. Yukarıda adı geçen yazılımlarile birlikte;
  • BPM ( Business Process Management)
  • EPC (Enterprise Performance Management)
  • SCM (Supply Chain Management)

gibi yazılımlar ve burada bahsetmediğimiz bir çok kurumsal yazılım sistemi de işletmeler tarafından tercih edilen ve projelendirilen sistemler olarka karşımıza çıkıyor.

Yaklaşımımız

Yaklaşımımız fikir aşamasından başlayarak proje teslimine giden 3 temel aşamadan oluşmaktadır.

İhtiyaç Analizi

İşletmenin ihtiyaçlarının tespit edilerek yazılım sistemi ihtiyaç analizinin yapılması ve RFQ - Teklif isteme dökümanın hazırlanması aşamasıdır.

Sistem Seçimi

İşletmenin ihtiyaçlarına en uygun sistem ve hizmet sağlayıcının seçiminin gerçekleştirilmesi aşamasıdır

Proje Denetimi

Seçilen sistemin işletmenin ihtiyaçları ile uyumlu çıktıları elde edebilecek şekilde projesinin yürütüldiğü ve denetlendiği aşamadır.
"Kurumsal Yazılım Sistemleri" blog yazılarımızı incelediniz mi?
Blog Kategorisine Git
Plan hiçbir şeydir, planlama her şey. Planlamayı başaramıyorsanız, başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. Projelerin hepsi sonunda başarısız olmaz, bazıları baştan başarısız olmuştur.
Dwight D. Eisenhower 34. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı